gaziantepozelegitim@gmail.com
0342 322 54 54  

Motor Konuşma Bozuklukları

Motor Konuşma Bozuklukları

06/09/2021       Hit: 1700

Motor konuşma bozuklukları, konuşmanın planlanması, yürütülmesi ya da motor programlamasını etkileyen çeşitli nedenlerle ortaya çıkan nörofizyolojik temelli konuşma bozukluklarıdır. Konuşmanın solunum, fonasyon, rezonans,artikülasyon ve prosodi bileşenlerinden bir veya birkaçını etkilenmiş olabilir. Bu bozukluklar erken çocukluk döneminde doğuştan gelen bir sorundan kaynaklı ortaya çıkabildiği gibi bir hastalık veya yaralanma sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Genellikle dizartrive apraksi olarak ikiye ayrılır.

DİZARTRİ

Dizartri solunum, fonasyon, rezonans, artikülasyon ve prozodi bileşenlerinin tamamını veya birkaçını etkileyen bir hasar sonucu oluşan motor konuşma bozukluğudur. Hasar merkezi sinir sistemi veya çevresel sinir siteminde olabileceği gibi iki sistemde birlikte olabilir. Etkilenme sonucunda konuşmanın üretimini sağlayan kaslarda spastisite, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, paralizi meydana gelmektedir. Dizartriserebrovasküler kazalar, beyin tümörü, serebralpalsi, Parkinson, multiplscleroz, myastheniagravis ve huntington hastalığı sonucu meydana gelebilir. Dizartrininbelirli özelliklerine göre sınıflanmış türleri bulunmaktadır.  Her türde hasar gören ve etkilenen yerler farklılaşmakla beraber belirli bir konuşma özelliği de bulunmaktadır. Bu türler spastik, flasid, hipokinetik, hiperkinetik, ataksik ve mikst tip dizartridir. Dizartri terapisinin genel amacı; hastanın dil kullanımını, konuşma anlaşılırlığını, hızını, süresini, doğallığını, ezgisini ve prosodik özelliklerini yapabildiği en üst düzeye getirerek yaşam boyu iletişim aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

APRAKSİ

Apraksi, motor becerileri etkileyecek herhangi bir güçsüzlük olmadan beceri gerektiren hareketlerin yapılamaması, programlanamamasıdır. Konuşmanın programlanmasına ilişkin motor konuşma bozukluğudur. Motor apraksi, ideomotor apraksi, oral apraksi, giyinme apraksisi, konuşma apraksisi gibi türleri bulunmaktadır. Konuşma apraksisi, konuşmaya ilişkin kas hareketlerinin planlanması ve sıralanmasına yönelik zorluklardan kaynaklanan konuşma bozukluğudur. Yani bozukluk kasların yetersizliğinden değil, beynin konuşma eylemi için gereken konuşma organlarını hareket ettirme konusunda yaşanan sorundan kaynaklanmaktadır. Konuşma apraksisi de gelişimsel ve edinilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuşma apraksisi yaşayan bireylerde genel olarak konuşmanın başlatılmasında yavaşlık ve gecikme, sesletim hataları, her denemede farklı hata örüntüleri, deneme ve arama davranışları, uzun sözcüklerde artan hatalar görülmektedir. Apraksi terapisinin amacı ise hastanın konuşma üretimini gerçekleştirmek için gerekli artikülatör hareketlerin istemli kontrolünü arttırmaktır. Terapilerde motor temelli yaklaşımlar, dilbilimsel temelli yaklaşımlar veya multi-modal iletişim yaklaşımları sıklıkla kullanılmaktadır.[Motor Konuşma Bozuklukları] [ Motor Konuşma Bozuklukları tedavisi] [ gaziantep Motor Konuşma Bozuklukları merkezi] [ konuşma bozukluğu tedavi merkezi gaziantep] [ gaziantep konuşma bozukluğu]
Site içi Arama

Otizmli Çocuk ve Oyun

Tuvalet Eğitimine Ne Zaman ve Nasıl Başlanmalıdır?

Tuvalet eğitimi önemli bir dönem olduğu kadar ebeveynler tarafından da zorlanılan bir dönemdir. Bu yazımızda Psikolog Seda Çabuk Toprak tarafında tuva

Davranış Problemi Nedir?

Disleksi Nedir? Ne Yapmak Gerekir?

Özel Eğitim Süreci